070-5212280 info@zoft80.com

Disable Update for ACT! (gratis)

Disable Update förhindrar användare från att ladda hem och installera uppdateringar från ACT.com Disable Update gör det genom att förändra länken till ACT.com så att den automatiska uppdateringen inte kan göras. ACT! försöker att hämta uppdateringar på två sätt, båda...

Auto-Refresh for ACT! (gratis)

Auto-Refresh för ACT! kommer att uppdatera den aktuella vyn var x:e minut. Kan vara bra i en miljö där information ständigt uppdateras samtidigt som användare har t.ex. Contact List på skärmen. Sker det en uppdatering av befintlig information kommer den nya...