090-713550 info@zoft80.com
FetchURMail

FetchURMail

Automatiska överföring av kontaktinformation från epost till ACT! Webbplatser och ebutiker har vanligtvis kontaktformulär. Dessa formulär skickas till webbplatsen eller butikens ägare. Men vad göra då med dessa data? Mestadels hittar uppgifterna sällan sig in i...

Disable Update for ACT! (gratis)

Disable Update förhindrar användare från att ladda hem och installera uppdateringar från ACT.com Disable Update gör det genom att förändra länken till ACT.com så att den automatiska uppdateringen inte kan göras. ACT! försöker att hämta uppdateringar på två sätt, båda...

Auto-Refresh for ACT! (gratis)

Auto-Refresh för ACT! kommer att uppdatera den aktuella vyn var x:e minut. Kan vara bra i en miljö där information ständigt uppdateras samtidigt som användare har t.ex. Contact List på skärmen. Sker det en uppdatering av befintlig information kommer den nya...

Critiera Importer

ACTwiz Critiera Importer is a free add-on that allows you to import mass critiera on to Groups and Companies. Supports up to four ACT fields per Group/Company Customizable Operators Custimizable Logical Operators Creates Groups (and Sub Groups) and Companies if they...

eXact Contacts

eXact Contacts For ACT! är den ultimata upplevelsen av ACT! på en iPhone och iPad, finns idag för iPad och kommer inom kort även för iPhone och iPod, senare även för Android. Till skillnad från fleratalet andra applikationer använder eXact Contacts for ACT! en egen...