070-5212280 info@zoft80.com
Act! Premium Cloud

Act! Premium CloudAct! Premium Cloud är samma version som Act! Premium for Web, skillnaden är att Act! Premium Cloud och all data hanteras helt på ett europeiskt datacenter medan Act! Premium for Web installeras på er lokala server.

Act! Premium Cloud är det nya namnet på en tjänst som tidigare har gått under namnet Act! Hosted i USA. Tjänsten är skapad för de som föredrar Software as a Service (SaaS) istället för en egen installation, all data lagras hos Swiftpage (företaget som äger Act!), alla användare har tillgång via sin webbläsare.

När en ny kund registrerar sig för Act! Premium Cloud skapas automatiskt en ny webbsida och en virtuell katalog på en av de servrar som hanterar databasen. En server kan hantera data för flera företag, databaserna hålls helt åtskilda. Denna typ av server kallas Multi-Tenant server.

Kunder som vill hålla sin databas helt åtskilt från andra företag kan beställa det. Orsaken kan vara att man har mycket känslig information i sin databas och man vill ha högsta möjliga säkerhet. Det kan även vara att man har en ovanligt stor databas och vill ha möjlighet att konfigurera servern för detta, t.ex. mer RAM, en instans av SQL etc. Denna form av installation kallas då Singel-Tenant server.

Med en Singel-Tenant server följer att kostnaden för installationen ökar.

Vad är fördelarna med Act! Premium Cloud?

 • Installation. Ingen installation av något program, inte ens en server. Det enda som behöver göras lokalt är att konfigurera webbläsaren och ev. integration med andra program t.ex. e-postsystem.
 • Säkerhetskopiering görs regelbundet och helt automatiskt av Swiftpage. Som kund behöver du aldrig vara orolig för att program eller databas ska raderas oavsiktligt.
 • Uppgradering. Inget behov av att köpa uppgradering av programvaran. Senaste version av Act! används alltid. Ingen tid behöver läggas på att uppgradera användarnas datorer och databasen.
 • Server. Vissa databaser kan vara väldigt stora med kopplade dokument som tar flera gigabyte men med Act! Premium Cloud tar de inte upp någon plats på er lokala server och slöar därmed inte ner den lokala servern. Trots det finns det inga begränsningar när det gäller storlek på databas och bilagor.
 • Tillgänglighet. Alla användare har alltid tillgång till samma information. Inget behov av synkronisering av databaser.
 • Flexibilitet. Det går enkelt att lägga till eller ta bort användare.
 • Kompatibilitet. Behöver aldrig vara orolig för om installationen ska fungera på er server, inga konflikter med befintliga installationer av IIS, inga funderingar kring vilket operativsystem eller vilken hårdvara användarna har.
  • Supportade webbläsare:
   • Internet Explorer 8.0, 9.0, 10.0 och 11.0
   • Firefox 3.6
   • Chrome™ Browser for Windows v44.0
  • Supportade Office produkter:
   • Microsoft Outlook 2007, 2010 och 2013 (endast 32-bitars version)
   • Microsoft Word 2007, 2010 och 2013
   • .NET 4.0

Något annat att tänka på?

Det finns idag några skillnader mellan Act! Premium installerad lokalt och Act! Premium Cloud. Dessa kan du se i detta dokment.

Kom ihåg att med varje ny version av Act! Premium Cloud förbättras funktionerna för att likna de funktioner som finns i lokalt installerade versioner.

Med varje licens av Act! Premium Cloud ingår endast en databas, vilket normalt inte är någon begränsning då de flesta använder bara en databas. Det finns dock möjlighet att köpa till ytterligare databaser vilket bör diskuteras med oss före köp.

Befintliga användare av Act!, som har flera databaser, kan ladda upp sina olika databaser.

Support

Alla användare av Act! Premium Cloud har ett supportavtal med Swiftpage. Support erhålls via telefon, e-post eller webchat.

Utbildning och hjälpdokument

Act! har lagt upp ett antal dokument och video-filmer för att underlätta för nya kunder.

Jämförelse mellan Act! Premium Cloud och lokal installation

 Lokal installationAct! Premium Cloud
Pris per användareFrån 3590 kr€ 42 / kr 449 /användare/månad
Initial kostnadBetydande initial kostnad för server och installationIngen initial kostnad eller bindningstid
DatabasMax 10GB per användareObegränsad
SäkerhetskopieringManuell process och investering i programvaraAutomatisk och ingår
VersionKräver löpande uppdateringar och uppgraderingarAutomatiskt den senaste versionen
OperativsystemBegränsat stödOberoende av enhet, används helt via webbläsare
FjärranvändareKräver investering i VPN och andra tilläggVart som helst ifrån med vilken enhet som helst
SupportKostnad för supportavtalIngår


Information om de olika programlicenserna hittar du på https://www.actsverige.se/programlicenser

Act! följer SOC 2
Många företag är redo för tillväxt; deras marknad är bra, deras produkter / tjänster är efterfrågade och deras rykte är gynnsamt, men de leder till ett vägspärr. Att blockera är kapitalutgiften att uppgradera sina affärssystem (särskilt CRM) och IT-infrastrukturen för att stödja den planerade tillväxten. Dessa företag måste leta efter rutter runt detta vägspärr. I dagens värld är det rörligt att flytta till molnet eller en SaaS-modell (Software as a Service) ett väsentligt alternativ kring vägarna.

En viktig fördel med molnet är att du kan prenumerera på tjänsten ungefär som en mobilplan, betala för det du behöver och inte en stor kapitalkostnad på huvudet. Om du behöver ytterligare tjänster eller att lägga till ytterligare anställda, lägg bara till i din plan. CRM-lösningar är idealiska kandidater för denna tjänst.

SOC 2 Compliance

Förutsatt att du har fattat beslutet att flytta till molnet och börjar processen med Cloud / SaaS-leverantören. Jag tror att vi kan komma överens om att du helt och hållet måste lita på den valda leverantören med dina företagsuppgifter och ditt rykte. Därför är det några viktiga problem som måste vara uppmärksamma när du överväger leverantörer.

• Säkerhet och tillgänglighet för dina företagsuppgifter.
• Konsekventa och säkra data säkerhetskopieringar med en återställningsprocess.
• Skydd av dina och dina kunders konfidentiella uppgifter.
• Skydd av dina kunders integritet.

Utmaningen blir hur du kontrollerar att en Cloud / SaaS-leverantör löser dessa problem till en acceptabel standard. Känner du till acceptabel standard? De flesta gör det inte.

Men du kan möta den här utmaningen på huvudet genom att fråga säljaren om deras lösning och processer är SOC 2
Kompatibel.

Låt oss pausa ett ögonblick och diskutera exakt vad SOC 2 är och varför det borde vara viktigt i ditt Cloud / SaaS-leverantörsval.
• SOC är akronymen för Service Organization Control (En leverantör som tillhandahåller dig SaaS är en serviceorganisation).
• De 2 avser Trust Services Criteria (detta är önskvärt för SaaS).
• Kopplade de kallas SOC 2.

Att uppnå SOC 2 Compliance är en rigorös granskningsprocess som utförs av en oberoende myndighet som är certifierad av American Institute of CPAs. Det är en tvårevisionsprocess och fokuserar på fem ”trust principles” (se nedan) och varje princip kan ha upp till 35 underkategorier. Varje underkategori riktar sig till ett specifikt område i SaaS-leverantörens Cloud-process och har bevispunkter. En artefakt (er) krävs för att validera varje bevispunkt. Revisionen omfattar hela spektret av SaaS-leverantörens serviceutbud, inklusive teknisk datasäkerhet, katastrofåterställning, fysisk säkerhet, mänsklig resursuppgift, relaterad affärsprocess och mycket mer

Förtroendeprinciperna

Många organisationer har valt att ha sin CRM-lösning värd för en serviceavgift. Det här alternativet är att föredra framför installationen av CRM-lösningen på plats av många anledningar:

Lita på principen på hög nivå

Säkerhet Systemet är skyddat mot logisk och fysisk obehörig åtkomst.
Tillgänglighet Systemet är tillgängligt för drift och användning som begåtts eller överenskommits.
Processens integritet Systemprocesserna är fullständiga, aktuella, korrekta och godkända.
Sekretess Den information som anses ”konfidentiell” är skyddad som begåt eller godkänd.

Sekretess Personuppgifter som samlas in, används, behålls eller lämnas överensstämmer med åtagandena i bolagets sekretessmeddelande och överensstämmer med sekretessprinciperna för American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Två-granskningsprocess

För att bli SOC 2-kompatibel måste SaaS-leverantören inte bara ”prata talk” utan måste ”gå på promenad”. Att betyda en leverantör kan ha bra processer och kontroller på papper. Men arbetar de i verkligheten med kundens data? SOC 2 är därför en tvårevisionsprocess.

Den första revisionen, som kallas en typ 1-granskning, utvärderar leverantörskontrollerna (processer) för att validera att de följer de mandatprinciper och standarder som ställdes vid revisionen – ”Talk the Talk”.

Den andra revisionen som kallas en typ 2-granskning genomförs minst fyra månader efter typ 1. Den bekräftar att de kontroller (processer) som utvärderats i typ 1-granskningsfunktionen som utformades på ett dagligt sätt. gå”.

När typ 2-granskningen är klar och slutrapporten slutförts anses leverantören vara kompatibel med antagandet att inga problem eller brister noterades. För att vara överensstämmande krävs en årlig revision.

Slutsats

Som du kan se är det obligatoriskt att välja en SOC 2-kompatibel Cloud / SaaS-leverantör för att uppnå sinnesro att livsnerven i ditt företag, data och rykte är säkert.

För allmän information finns en SOC 1-granskning inriktad på interna finansiella processer och ekonomisk ansvarsskyldighet.
SaaS-leverantörer brukar inte vara kandidater till denna revision. Det finns också en SOC 3 revisionsrapport som ger större organisationer en extern granskningsrapport.

Act! är en flexibel CRM-lösning avsedd för små och medelstora företag och finns tillgänglig i molnet. Swiftpage SaaS kontroller / processer har framgångsrikt genomgått SOC 2 revisionsprocessen från juni 2017 till november 2017. Både enhyresgäst och flerhyresakt! Cloud-alternativ kommer att tillhandahålla en kompatibel plattform som ger dig frihet att fokusera på företagets framgång.

En personlig anteckning om revisionsprocessen från författaren:

Medan SOC 2-överensstämmelse uppnåddes tillhandahöll Swiftpage över 450 artefakter för typ 1-granskningen och 200 artefakter för typ 2-granskningen. Revisioner genomfördes på plats med fem respektive tre dagar. Även om processen är certifierad av AICPA, är minst en av revisorerna en IT / Software Security Professional med betydande referenser.

Denna text är maskinellt översatt, kontakta oss för den engelska original texten eller hämta den

%d bloggare gillar detta: