070-5212280 info@zoft80.com

(Försäljning och support har upphört för denna version)

ACT! 2005  funktioner

 • Ny databasstruktur (programkoden omskriven för Structured Query Language (SQL) i stället för dBase kod)
 • Stöd för Windows Server® 2003
 • Två nya säkerhetsnivåer
 • Nya produkthantering för affärsmöjligheter
 • Bättre synkronisering, stöd för företag-kontakt relation
 • Förbättrad Grupphantering, upp till femton undergrupper per grupp
 • Tillägg av företagsposter
 • Vid skapande av ett Adress-fält, automatiskt tillägg av matchande Ort, Land, state och Postnr
 • Du kan nu ha mer än en aktiv E-postadress per kontakt
 • Antecknings-fält kan över 32.000 tecken
 • Nu kan du visa Kontakt-specifika bilder i layouten
 • Ja/Nej fält kan infogas
 • Datum/tid-fält, som innehåller både datum och tid
 • Kontaktabehörighet, som gör att en kontakt kan vara offentlig, privat eller ange vilka användare och grupper kan komma åt kontakten
 • Exportera till Excel
 • Användare kan läggas till i Team för att underlätta enkel schemaläggning eller för ytterligare säkerhet (Premium endast)
 • Femton nya standardrapporter inkluderade
 • Ny rapportdesigner
 • Användning av Windows Single Document Interface (SDI)
 • Kalenderbehörighet
 • Möjlighet att ha obegränsat antal aktivitetstyper
 • Ytterligare två typer av aktivitetsprioritet
 • Möjlighet att lägga till resurser som schemalagda aktiviteter (Premium endast)
 • Ny kalendervy för arbetsvecka
 • Urval av flera kontakter visas i kontaktlistan
 • Privata kontakter och användare kan inkluderas/uteslutas i urval
 • Nya avanserad frågeredigerare

Fungerar med:

 • Microsoft Outlook 2000/2002/2003
 • Outlook Express 5.5/6.0
 • Eudora Pro 5.2/6.0
 • Internet Mail SMTP/POP3
 • Microsoft Office 2000/2002/2003
 • Microsoft Internet Explorer 5.5/6.0
 • Adobe Acrobat Reader 5.0 / 6,0
%d bloggare gillar detta: