Act! Sverige 070-5212280

ACT! by Sage Premium för Web

ACT! by Sage for Web

ACT! Premium för Web ingår i ACT! Premium


Med ACT! Premium för web, har mobila och fjärranslutna användare tillgång till sina kontakter i realtid och kan dra nytta av de grundläggande funktionerna i ACT!

Med ACT! Premium kan användare ges behörighet att komma åt sina ACT! data via en traditionell Windows-klient och/eller en webbläsare.

Varje ACT! Premium licensen inkluderar en Windows-klient och program för webb-åtkomst så det behövs ingen extra licens om användarna behöver flexibiliteten att kunna använda ACT! både på kontoret samt ha mobil tillgång.

ACT! Premium för web innehåller all funktionalitet i ACT! 2011 för att hantera kontakter, följa upp försäljningen, boka aktiviteter och ha effektiv användning av sin tid.

Införande av ACT! Premium för web

ACT! Premium för Web installeras på en server, ingen klientinstallation behövs. Med programvaran centralt administrerad, har anställda utanför kontoret tillgång till den senaste programversionen samt alla layouter och rapporter som huvudkontoret.

Hur fungerar ACT! Premium för web jämfört med en lokal ACT! installation?

ACT! Premium för Web har huvudsakligen samma funktioner som ACT! men jämfört med en Windows-klient av ACT! är följande funktioner olika eller inte tillgängliga:

* Integration med Sage Redovisning
* Mobil Handheld Sync
* Använda dokumentgenvägar
* Använda fliken Tillgänglighet
* Redigera befintliga frågor
* Look-up indikator
* Redigeringsläge lista
* Snabbutskrift
* Dynamiska lookup menyer
* Viss iCalendar funktionalitet
* Vissa administrativa funktioner inklusive import av data, ändra layouter och att definiera användarrättigheter måste genomföras på server installationen av ACT! Premium för web

VIKTIGT: ACT! Premium för web kräver en hög nivå av IT-expertis för att konfigurera.

Hämta en utvärderingsversion av ACT! crm system här

Ladda hem och använd ACT! crm system i 30 dagar helt utan kostnad. Fyll i namn och e-post

Namn:
E-post:

Vill du se hur ACT! för Web fungerar?

Registrera ett testkonto

Exit mobile version