070-5212280 info@zoft80.com
CompanionLink

CompanionLink

CompanionLink synkroniserar dina ACT! data med din telefon eller med andra program och webb-baserade tjänster (som Microsoft Outlook eller Google).
CompanionLink Express har alla grundläggande funktioner som du behöver för tvåvägssynkronisering. CompanionLink Pro innehåller ytterligare alternativ som automatisk synkronisering, förmågan att synkronisera trådlöst med CompanionLink trådlösa synk service och andra avancerade inställningar.