Act! Sverige 070-5212280

EMMA – Enhanced Mail Merge for ACT!

emmaAnvänd gruppen uppgifter för att förbättra ACT! 2000 och ACT! 6 dokumentmallar för Word

Funktioner:

EMMA är perfekt för alla som använder gruppdata och behöver tillgång till den data i ordbehandlingsdokument eller för post samgående.

Läs mer om EMMA

Exit mobile version