070-5212280 info@zoft80.com

”Abacus Calculated Fields” för ACT! ger dig nu möjlighet att beräkna fält, kopiera fält, hantera data och skapa data beroende på data i andra fält, konstanter, funktioner och regler.

Det har skapats med enkel användning som främsta mål.

  • Skriva en formel är enkelt.
  • Tilldela formeln till ett fält är enkelt.
  • Granska och ändra dina formler är enkelt.
  • Beräknade fält markeras på ACT! layouten

Gör ett fält ”beräknat” i två steg: välj ett fält i layouten (med snabbmenyn) och skriv beräkningsformel.

”Beräknade” fält kommer alltid vara uppdaterade eftersom beräkningar körs automatiskt varje gång du ändrar värdet på de fält som är en del av formeln.

Trött på att skriva in samma uppgifter om och om igen?

Snabba upp din datainmatning med hjälp av den automatiska dataregistreringsfunktionen. (Titta på exemplet nedan)
Abacus kan automatiskt läsa in ett valfritt antal ACT! fält med värden som bestäms av innehållet i annat fält. Bara att tilldela formler för de fält du vill ska fyllas i automatiskt.
Abacus Calculated Fields

Om du behöver komplexa villkorsberäkningar kan Abacus Calculated Fields göra det också – bara använda IF … THEN … ELSE och CASE villkorssatser för att bygga beräkningar. I själva verket kan Abacus hantera mycket komplicerade beräkningar, väldigt enkelt. Ta en titt på exemplen på beräkningar nedan.

Det finns över 80 funktioner som stöds av Abacus Calculated Fields  (matematiska, sträng, datum o tid, finansiella funktioner – amortering och lån beräkningar, standard aritmetiska operatörer tillsammans med boolska funktioner och funktioner för datatypkonvertering.). Abacus kan hantera varje beräkning med lätthet.

Abacus Calculated Fields kan användas på Kontaktfält, Gruppfält eller Företagsfält och du kan köra dina beräkningar antingen automatiskt eller manuellt.

”Abacus Calculated Fields”  gör verkligen enkelt arbete av vad som varit den felande länken i ACT! i åratal.

Abacus Calculated Fields integrerar smidigt i menysystemet och beräkningarna fungerar bara.
Är inte det vad du vill av en fältkalkylator?

När det gäller beräkningar är ”Abacus Calculated Fields”  förstahands valet.

Exempel på beräkningar

Beräkning av ålder för en kontakt

Om ”Birth Date” är födelsedatum använd en av följande formler:

Age( [Birth Date] )
DATEDIFF( year, [Birth Date], GETDATE() )
DATEDIFF( month, [Birth Date], GETDATE() ) /12

Summering av fält ( Beräkning av en totalsumma )

[Field 1] + [Field 2] + [Field 3]

Multiplikation av fält

[Field 1] * [Field 2]

Konvertering av ett datum till text

If ’Birth Date’ is the date field to convert:
DATENAME(weekday,[Birth Date])+”, ”+DATENAME(month,[Birth Date])+” ”+ DATENAME(day,[Birth Date])+”, ”+DATENAME(yyyy,[Birth Date])
E.g.: 01/11/2004 is converted into string ’Sunday, January 11, 2004’

Stor bokstav på första tecknet i ett fält

Lets use ’User 1’ field for example:
UPPER(Left([User 1],1)) + LOWER( Substring([User 1],2,Len([User 1])-1) )
E.g.: ”Send an Invoice” is converted to ”Send an invoice”

Kopiera innehållet av ett fält till ett annat

This is really simple.
If ’User 1’ is the field to copy to ’User 2’, open ’Formula Editor’ for field ’User 2’ and simply insert [User 1] as formula: [User 1]

Formatering av sifferfält ( Vi antar att ’FieldA’ är ett numeriskt fält )

Format( [FieldA],”$###,###.00″ )
E.g.: if FieldA contains 2343.3 then it will be formated as $2,343.00

Blanka ut ett fält

Simply type a double quote ”” in the ’Formula Editor’ and the target field will be reset to a blank value.

Villkorad beräkning

Example 1 ( IF…CASE statement usage ) :

IF( [Country]=’Canada’ OR [Country]=’United States’ ) THEN
[Country] + ’ is in North America’
ELSE
’International’
END

Example 2 ( simple CASE statement usage ) :

CASE( [Country] )
WHEN ’United States’ THEN ’Domestic’
WHEN ’Canada’ THEN ’North America’
WHEN ’Mexico’ THEN ’North America’
ELSE ’International’
END

Example 3 ( simple CASE statement usage ) :

CASE [State]
WHEN ’NY’ THEN ’ State is New York’
WHEN ’NJ’ THEN ’ State is New Jersey’
WHEN ’NY’ THEN ’ State is New York’
WHEN ’NV’ THEN ’ State is Nevada’
ELSE ’State is ’ + [State]
END

Example 4 ( searched CASE statement usage ) :

CASE
WHEN UPPER([First Name]) = ’CHERYL’ THEN ’Contact ’ + [Contact] + ’, type 1’
WHEN SUBSTRING([Last Name],1,1) = ’J’ THEN ’Contact ’ + [Contact] + ’, type 2’
WHEN ([First Name] = ’Sean’)AND([State] = ’NY’) THEN ’Contact ’ + [Contact] + ’, type 3’
ELSE ’Unsupported contact type’
END

Automatisk datainmatning ( hur du fyller ett fält automatiskt )

Låt oss anta att du har en tabell med produkter och du vill välja en produkt via en drop down lista i ACT! och låta övriga fält fyllas i automatiskt.

ie. Select ’OFFICE03’ in field [Product]
and the following fields would be filled in:

Cost: $29.95
Description: Microsoft Office 2003 Training
Package: DESK

You need to assign formulas to fields Cost, Description, Package.

Here are formulae examples for 3 products ( OFFICE03, VISIO ,POWER POINT ) :

Formula example for field Cost :

CASE( [Product] )
WHEN ’OFFICE03’ THEN 29.95
WHEN ’VISIO’ THEN 34.95
WHEN ’POWER POINT’ THEN 45.00
ELSE 0.0
END

Formula example for field Description :

CASE( [Product] )
WHEN ’OFFICE03’ THEN ’Microsoft Office 2003 Training’
WHEN ’VISIO’ THEN ’Visio Training’
WHEN ’POWER POINT’ THEN ’Power Point Training’
ELSE ’Unknown product’
END

Formula example for field Package :

CASE( [Product] )
WHEN ’OFFICE03’ THEN ’DESK’
WHEN ’VISIO’ THEN ’BOX’
WHEN ’POWER POINT’ THEN ’DESK’
ELSE ’Unknown product’
END

Läs mer…

Tillbaka till alla tilläggsprodukter

%d bloggare gillar detta: