070-5212280 info@zoft80.com

AutoAdminDen främsta administrativa programvaran för Act! är nu tillgänglig för Act! 2005/2006. AutoAdmin III ger möjlighet till obevakad säkerhetskopiering och underhåll av Act!.

Minska din arbetsbörda och är lugn för att säkerhetskopiering utförs på en nattlig basis.

Innehåller flera tider: 1440 tidpunkter att schemalägga obevakad säkerhetskopiering och underhåll. Du kan enkelt skapa, redigera, kopiera och radera tidpunkter. Du kan säkerhetskopiera flera databaser och definiera vilka dagar och tider du vill säkerhetskopiera eller indexera varje databas. Du kan också köra en ”Administrera nu”-funktion för att göra en automatisk backup.

Du har kontroll över vad varje tidpunkt heter och om den är aktiv eller inaktiv. Datum och tid varje gång tidpunkt senast körde visas också.

Lokala och / eller FTP Säkerhetskopior: I AutoAdmin III kan du ange var du vill spara dina säkerhetskopior. Du kan välja en annan katalog för varje tidslucka. Du kan göra en lokal backup samt en backup till en FTP-plats. FTP-backup ger dig den extra säkerheten genom att ha fjärrsäkerhetskopior.

Loggfiler: Du kan med e-post skicka AutoAdmin III loggfiler till flera namngivna användare. Loggar kan e-postas efter varje session, eller bara efter ett fel. Loggarna är i tabellform och kan skrivas ut.

Underhåll: Schemalägg en obevakad omindexering av databasen.

Rensa gamla uppgifter: anteckningar, historik, avslutade aktiviteter, avslutade affärsmöjligheter, avslutade förlorade möjligheter, öppna och inaktiva affärsmöjligheter och poster på dokumentfliken  äldre än ett visst antal dagar.

Starta externa applikationer: Om du har ett program som du vill skall köras, kan vi starta detta program åt dig.

Ta bort Windows Temp-filer: Behåll datorns optimala prestanda genom att låta AutoAdmin III automatiskt ta bort överblivna temporära filer.

Läs mer om AutoAdmin III eller hämta en demoversion…

För ACT! 5 finns motsvarande program kallat AutoAdmin II

%d bloggare gillar detta: