Act! Sverige 070-5212280

Automatic Field Calculations

Automatic Field Calculations är det tilläggsprogram du behöver om du vill göra beräkningar med ACT! fält. Beräkningar kan utlösas automatiskt när du ändrar värdet ett fält. På så sätt är din beräknade fält alltid uppdaterade.

Med Automatic Field Calculations kan du köra flera beräkningar på en gång för den aktuella kontakten, företag, grupp och affärsmöjlighet eller för aktuellt urval av kontakt eller affärsmöjlighet. Det fungerar även med företag och grupper.

Med mer än 50 funktioner (Datum/tid, sträng, villkorslån, ekonomiskt …) Automatic Field Calculations gör att du kan utföra de beräkningar du vill

Här är några exempel på vad som kan göras med Automatic Field Calculations:

Andra funktioner:

Vad är nytt i versionen för ACT! 2010

Läs mer eller prova en utvärderingsversion…

Exit mobile version