070-5212280 info@zoft80.com

Duplicate Contact Remover finns i tre versioner:

Duplicate Contact Remover Basic

Denna rutin kommer att slå samman två dubblettposter i ACT!

Processen ärenligt följande:

 • Ange upp till 5 fält som skall användas för att matcha i poster för att hitta dubbletter.
 • Ange om poster där ett eller flera av de matchande fälten är tomma skall ignoreras.
 • Ange om senast eller äldsta ändringen är den post som skall kvarstå.
 • Kopiera fält från den post som skall utgå till tomma fält i posten som skall bevaras.
 • Om ett icke-tomt fält som är annorlunda än det värde som kommer att behållas förekommer i vissa fält i en post som skall utgå, spara detta värde i en notering som fogas till posten som kommer att behållas.
 • Flytta alla tillhörande uppgifter (Anteckningar, Historik, Aktiviteter, Affärs möjligheter och sekundära kontakter och dokument) till den bevarade kontakten.
 • Behåll länkar till företaget när kontaktposter  sammanfogas.
 • Spara företagstillhörighet när kontaktposter sammanfogas.
 • Spara grupptillhörighet när kontaktposter sammanfogas.

Läs mer…

Duplicate Contact Remover Plus

Samma som i Basic plus:

 • Ange om det skall vara exakt eller ungefärlig matchning (t.ex. William Smith och William R. Smith skulle hittas)
 • Ange om den senaste eller äldsta  ändrade posten är den post som skall bevaras i sin helhet.

Läs mer…

Duplicate Contact Remover Expert

Samma funktion som i Basic och Plus:

 • Bearbeta alla kontakter i din databas eller enbart medlemmarna i en angiven grupp
 • Bearbeta alla företag i din databas
 • Ange upp till 6 fält som skall användas för att matcha i poster för att hitta dubbletter.
 • Ange om jämförelsen skall vara exakt eller ungefärlig

Kontakter:

 • Flytta alla tillhörande uppgifter (Anteckningar, Historik, Aktiviteter, Affärs möjligheter och sekundära kontakter och dokument) till den bevarade kontakten.
 • Behåll länkar till företaget när kontaktposter  sammanfogas.
 • Spara företagstillhörighet när kontaktposter sammanfogas.
 • Spara grupptillhörighet när kontaktposter sammanfogas.
 • Slå samman egna tabeller till den post som skall vara kvar.

Företag:

 • Behåll ev. dynamiska regler om de finns i någon av posterna.
 • Behåll statiska kontakter
 • Behåll statiska affärsmöjligheter
 • Behåll länkade kontakter.
 • Slå samman Anteckningar och Historik (Anteckningar och Historik som som tillhör ett företag men inte är länkade till någon kontakt)
 • Slå samman egna tabeller till den post som skall vara kvar.

Läs mer…

%d bloggare gillar detta: