070-5212280 info@zoft80.com

Fetch ITFörenklar skapandet av kontakter i Act! och förhindrar effektivt förlust av potentiella nya kunder.

Vanligtvis tas kund-/kontaktinformation emot som e-post från formulär från webbsidor eller nätbutiker och därmed är manuell överföring av dessa data till ditt CRM-system nödvändigt. Utöver att det tar avsevärd tid, går information ofta förlorad under denna process och överföringsfel är vanliga.

Fetch IT hjälper dig att automatisera överföringen av dessa värdefulla data till ditt CRM-system och ger ytterligare bekväma och användbara filtreringsfunktioner. Till exempel kan du i Fetch IT definiera fritt vilken information som behöver vara med i en datamängd för att den skall överföras och därmed undvika poster med ofullständig eller onödigt innehåll. När Fetch IT är installerat och instruerat med respektive uppgifter, arbetar Fetch IT i bakgrunden.

Fetch IT kan automatiskt skapa kontakter från praktiskt taget alla e-postinformation. Baserat på din individuella konfiguration, analyserar Fetch IT nyligen inkommen e-post inom definierade tidsintervall och lagrar data i en importfil. Denna fil överför sedan Fetch IT till ditt CRM-system med regelbundna tidsintervall och de insamlade uppgifterna till respektive kontaktfält.

Fetch IT sparar även bilagor

Dessutom kan e-postinnehåll eller deras bilagor lagras som en notering, dokument eller historik i CRM-systemet. Baserat på dina preferenser, tas inkommen e-post från din brevlåda antingen bort eller sparas i en särskild katalog.

Beroende på definitionen är ytterligare automatiserade processer som initiering av arbetsflöde, skapandet av en uppföljning eller ett automatisk e-postsvar möjligt. Därför är inte bara rätt kontaktdata garanterad utan även riktad information.

Webbplatser och ebutiker har vanligtvis kontaktformulär. Dessa formulär skickas till webbplatsen eller butikens ägare. Men vad göra då med dessa data?

Mestadels hittar uppgifterna sällan sig in i CRM-systemet och blir därmed inte utnyttjade på din dator. Med FetchIT gjorde vi en koppling som tillåter dig att hämta data från systemgenererad e-post automatiskt och infoga dessa i din Act! databas. Denna process löper, efter konfigurationen, helt automatisk, så att inte varje enskild e-post behöver redigeras manuellt.

Mekanismen kommer inte bara att hjälpa dig att spara tid och pengar, utan ökar också kvaliteten på dataöverföringen. FetchIT kan automatiskt skapa nya kontakter från nästan alla e-post uppgifter.

Inom definierade tidsintervall analyser tjänsten nya e-postmeddelanden baserat på din individuella konfiguration och sedan lagras uppgifterna som importerbara filer. Dessa importeras sedan vid vissa tidpunkter och de valda kontaktfälten fylls med befintliga data. Dessutom kan e-post eller bilagor bifogas Act! kontakterna som anteckning / dokument / historik. Du kan bestämma vad du vill göra med de bearbetade e-postmeddelanden – om du vill ta bort dem efter att de importerats eller spara dem i en katalog. FetchIT eliminerar den tidskrävande uppgiften att skriva eller kopiera och klistra in kontaktinformation, därmed kan du spara mycket tid och pengar. Tack vare den helautomatiska processen kan du inte bara spara nya kontakter – du förbättrar också dina data.

Du har bara en uppgift kvar – Definitionen & konfiguration av grundinställningen – alla övriga åtgärder sker via FetchIT tjänsten

FetchIT finns i fyra versioner:

FetchIT Basic

 • Hämtar upp till 50 e-mail per vecka.
 • Kan användas med ett e-post kontol
 • Kan användas med en databas.

Läs mer om FETCH IT Basic

FetchIT Standard

 • Samma funktioner som i Starter plus:
 • Kan automatiskt skicka ett auto-svar till den som fyllt i formulär.
 • Kan hämta obegränsat antal e-mail.
 • Kan användas med två e-post konton.

Läs mer om FETCH IT Standard

FetchIT Advanced

 • Samma funktioner som i Standard plus:
 • Kan lägga in ett förvalt värde i kontaktposten i Act!
 • Skapar fler noteringar
 • Skapar historik
 • Skapar eller uppdaterar befintliga affärsmöjligheter
 • Kan användas med fyra e-post konton

Läs mer om FETCH IT Advanced

FetchIT Professional

 • Samma funktioner som i Advanced plus:
 • Kan användas med obegränsat antal e-post konton
 • Kan användas med obegränsat antal databaser

Läs mer om FETCH IT Professional

%d bloggare gillar detta: