070-5212280 info@zoft80.com

Automatiska överföring av kontaktinformation från epost till ACT!

Webbplatser och ebutiker har vanligtvis kontaktformulär. Dessa formulär skickas till webbplatsen eller butikens ägare.

Men vad göra då med dessa data?

Mestadels hittar uppgifterna sällan sig in i CRM-systemet och blir därmed inte utnyttjade på din dator.

Med FetchURMail gjorde vi en koppling som tillåter dig att hämta data från systemgenererad e-post automatiskt och infoga dessa i din ACT! databas. Denna process löper, efter konfigurationen, helt automatisk, så att inte varje enskild e-post behöver redigeras manuellt.

Mekanismen kommer inte bara att hjälpa dig att spara tid och pengar – utan ökar också kvaliteten på dataöverföringen. FetchURMail kan automatiskt skapa nya kontakter från nästan alla e-post uppgifter.

Inom definierade tidsintervall analyser tjänsten nya e-postmeddelanden baserat på din individuella konfiguration och sedan lagras uppgifterna som importerbara filer. Dessa importeras sedan vid vissa tidspunkter och de valda kontaktfälten fylls med befintliga data. Dessutom kan e-post eller bilagor bifogas ACT! kontakterna som anteckning / dokument / historik.

Du kan bestämma vad du vill göra med de bearbetade e-postmeddelanden – om du vill ta bort dem efter att de importerats eller spara dem i en katalog. FetchURMail eliminerar den tidskrävande uppgiften att skriva eller kopiera och klistra in kontaktinformation, därmed kan du spara mycket tid och pengar.

Tack vare den helautomatiska processen kan du inte bara spara nya kontakter – du förbättrar också dina data.

Du har bara en uppgift kvar – Definitionen & konfiguration av grundinställningen – alla övriga åtgärder sker via FetchURMail tjänsten

FetchURMail finns i fyra versioner:

FetchURMail Starter Edition

 • Hämtar upp till 50 e-mail per vecka.
 • Kan användas med ett e-post kontol
 • Kan användas med en databas.

Läs mer…

FetchURMail Standard

 • Samma funktioner som i Starter plus:
 • Kan automatiskt skicka ett auto-svar till den som fyllt i formulär.
 • Kan hämta obegränsat antal e-mail.
 • Kan användas med två e-post konton.

Läs mer…

FetchURMail Advanced

 • Samma funktioner som i Standard plus:
 • Kan lägga in ett förvalt värde i kontaktposten i ACT!
 • Skapar fler noteringar
 • Skapar historik
 • Skapar eller uppdaterar befintliga affärsmöjligheter
 • Kan användas med fyra e-post konton

Läs mer…

FetchURMail Unlimited

 • Samma funktioner som i Advanced plus:
 • Kan användas med obegränsat antal e-post konton
 • Kan användas med obegränsat antal databaser

Läs mer…

%d bloggare gillar detta: