070-5212280 info@zoft80.com

mergeadminMergeAdmin slår samman och importerar data från ASCII-datafiler till  Act! databaser på fält nivå.

 • Kontakt, Företag och Grupp  sammanslagning
 • Redigerbar fellogg för enkel återimport av specificerade rader
 • Möjlighet i MergeAdmin att bekräfta dina uppgifter innan import
 • ”Tomma” och ”icke-tomma” fält  sammanslagning
 • Avancerad sökverktyget
 • Koppla data från externa filer till Act!  fält-för-fält
 • Sammanfoga eller importera på ett tillförlitligt sätt ASCII-data i CSV eller tabbavgränsat format
 • Lätt att installera och använda med steg-för-steg guidegränssnitt

MergeAdmin slår samman och importerar data från ASCII-datafiler till en Act! databas fält-för-fält, så att du kan hålla dina Act! uppgifter uppdaterade med information från andra källor. Du bestämmer hur du matchar kontakter och vilka fält som ska uppdateras – alla andra fält förblir intakt.

Hämta värdefulla kunddata från hela ditt företag och få in det i särskilda Act! fält för varje kontakt – utan anpassad programmering. MergeAdmin uppdaterar bara de Act! fält du väljer, såsom årets aktuella försäljningsstatistik, senast inköpta produkter, ny kund, data från Webbformulär, nedladdning från företagets stordator, fakturering och kreditinformation från bokföring och mycket mer.

Exempel: Uppdatera befintliga kontakter med nya fältdata

För att uppdatera aktuella försäljningssiffror från ditt ekonomisystem till ett ”Försäljning” fält i Act, följer du dessa tre steg med hjälp av MergeAdmin:

 1. Välj ASCII indatafilen skapad från ditt ekonomisystem som du vill slå samman med dina Act! data.
 2. Sätt upp dina egna matchningskriterier för att kontrollera exakt vad som händer när MergeAdmin hittar en matchning mellan kontakter i datafilen och befintliga kontakter i Act!. Dina matchningskriterier kan vara upp till tre fält i Act! databasen, t.ex. ”Kontakt namn, telefonnummer och Address1,” eller bara ”Kundnummer”.
 3. Matcha försäljningsdata i ASCII indatafil till destinationsfältet ”Försäljning” i Act! att uppdateras när MergeAdmin finner passande kontakter.

MergeAdmin uppdaterar sedan din Act! data med aktuell information som ditt säljteam och marknadsföringspersonal kan använda direkt. Nya kontakter läggs till i Act! när samband inte finns, du slipper timvis med att manuellt skrivande för att hålla din Act! data aktuella. Om du kan få extern kund data till en ASCII-fil, kan du uppdatera befintliga kontaktperson, företag eller grupp poster med den senaste informationen på bara några minuter. MergeAdmin ger dig kraft och pålitlighet för att göra din Act! data ännu mer användbar – så att du kan sälja mer och utveckla din verksamhet.

Läs mer om MergeAdmin

%d bloggare gillar detta: