Act! Sverige 070-5212280

Table IT

Table IT

Table IT

Tabell IT är en robust, flerdimensionell mjukvara som låter dig skapa anpassade tabeller och definiera relationer mellan kontakter, företag och grupper i Act! 2008 v10.0.02 och senare. Med anpassade tabeller kan du skräddarsy din Act! databas så att den uppfyller dina affärsbehov på ett enklare och effektivare sätt än vad som någonsin tidigare har varit möjligt.

Tabell IT är uppdelad i två områden:

  1. Administration av tabellerna: Skapa och redigera tabeller
  2. Användarfunktionalitet: Visa och redigera data

Act! ger ingen åtkomst för slutanvändaren till andra tabeller.

Därför är en installation och en licens av Tabell IT nödvändig på varje arbetsplats om data i andra tabeller måste kunna nås därifrån.

Läs mer om Tabell IT

Tillbaka till Tillägg för Act!

Exit mobile version