Act! Sverige 070-5212280

VoIP Addon

Voip AddOn

Voip AddOn

Komplett business-class telefoni integration i ACT! Popup av kundpost, uppringning, skapa historik / aktivitet …

Få omedelbar tillgång till kundhistorik i ACT!

Enkelt att fånga samspelet med, för och om dina kunder och göra den tillgänglig för dina anställda. Du behöver inte en dyr växel, nyckelsystem eller programvara men du får en jämförbar samtalskvalitet av traditionell telekom tack vare ett privat telenät (CLEC).

Läs mer…

Exit mobile version