070-5212280 info@zoft80.com

Act! v16

act pro v16För att klara konkurrensen krävs det att du arbetar smartare och åstadkommer mer. Act! v16 är resultatet av många förslag från användarna, det innehåller nya funktioner och förbättringar som hjälper maximera din tid, göra rätt prioriteringar och vara väl informerad och redo att sälja.

Skapa en helhetssyn på alla relationer med ett företag helt automatiskt och dra nytta av den samlade historik som ditt företag har om alla du gör affärer med. Bort med osäkerheten om vad du ska prioritera din tid på och du kan snabbt utföra åtgärder som frigör din tid. Öka produktiviteten när du är ute på fältet med de mobila förbättringarna och känn dig lugn för att dina data är helt aktuella.

  • Automatiskt skapande av företag
  • Ny fälttyp för beräknade fält
  • Ny History View ger en förbättrad överblick
  • Act! Premium Mobile förbättrar produktiviteten ute på fältet
  • Användbarhet och systemförbättringar ger bättre prestanda

Automatiskt skapande av företag

En konsoliderad vy med kontaktuppgifter för alla du gör affärer med på ett företag – automatiskt. Enkelt att länka alla kontakter för ett företag gör att du får en samlad bild av anteckningar, historik och aktiviteter för alla du gör affärer med. Act! v16 kan automatiskt länka befintliga och nya kontakter till en företagspost istället för att du ska göra det manuellt. Nya kontakter skapar automatiskt en företagspost – både från mobilen eller på kontoret.

Ny fälttyp för beräknade fält

Act! v16 gör det möjligt att göra automatiska beräkningar i ett fält utifrån information i andra fält. Beräkningar kan göras baserade på ålder, datum, procent, värde, valuta eller andra uppgifter i kontaktkortet. Automatisera saker som datum för förnyelse av avtal, födelsedagar och tackbrev, uppföljning av enkäter och mycket annat.

Ny History View ger en förbättrad överblick

Få överblick över alla genomförda aktiviteter som samtal, e-post, möten och raderade kontakter på ett kundföretag. Spara tid genom att filtrera ut tidigare aktiviteter till en vy istället för att titta på varje enskild kontakt.

Act! Premium Mobile förbättrar produktiviteten ute på fältet

Bli mer produktiv när du är utanför kontoret genom att använda de nya funktionerna i mobilen. Act! Premium Mobile ger dig samma funktioner för grupper och företag som du är van vid när du finns på kontoret. Titta på grupper – som t.ex. kundämnen på den ort du reser till – och skicka e-post till alla kontakter inom ett företag. En delad skärm ger dig möjlighet att, på en surfplatta, bläddra och titta på poster på ett enklare sätt.

Användbarhet och systemförbättringar ger bättre prestanda

Programmet har genomgått ett antal förbättringar som ger ökad prestanda och har fått funktioner som gör det enkelt att snabbt boka om i kalendern, systemet kan meddela om t.ex. säkerhetskopieringen inte har kunnat göras samt en förenklad och förbättrad hantering av fält och layouter.

Systemkrav: Klicka här

%d bloggare gillar detta: